Цей Закон визначає основні засади діяльності та державного регулювання в галузі мисливського господарства, збереження та раціонального використання, відтворення державного мисливського фонду, порядок взаємовідносин між органами державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, громадськими об’єднаннями і фізичними особами, які здійснюють користування мисливськими угіддями.

 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
біотехнічні заходи - комплекс різноманітних господарських робіт, спрямованих на поліпшення умов існування, розмноження та збільшення чисельності мисливських тварин, підвищення продуктивності мисливських угідь;
біотехнічні споруди – тимчасові споруди створені для поліпшення умов існування, відтворення, збільшення чисельності та охорони мисливських тварин;
відстрільна картка – це документ, який видається користувачами мисливських угідь і дає мисливцю право на проведення полювання на певний вид мисливських тварин, протягом визначеного терміну, виключно в межах мисливських угідь користувача, який видав картку;
відтворювальна ділянка - це частини мисливських угідь, що визначаються користувачем з метою забезпечення охорони та відтворення мисливських тварин і на яких заборонено полювання;
вольєрне полювання – добування диких тварин в мисливських вольєрах шляхом полювання;
документ на добування – картка добування, відстрільна картка, картка на селекційний відстріл, картка на діагностичний відстріл для ветеринарно-санітарної експертизи, картка на відстріл для регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин, який дає право на добування (в тому числі відлов) мисливської тварини (тварин);
ловчі тварини – приручені хижі дикі звірі та птахи, що використовуються мисливцями на полюванні;
користувачі мисливських угідь – суб’єкти господарювання, громадські об’єднання, яким надані в користування мисливські угіддя;
мисливський вольєр – відгороджена частина мисливських угідь, призначена для утримання, розведення та використання мисливських тварин у напіввільних умовах;
мисливський фонд - мисливські тварини, що перебувають у стані природної волі, а також утримуються в напіввільних умовах;
молодняк копитних мисливських тварин – молоді особини копитних мисливських тварин віком до одного року;
мисливство - вид спеціального використання тваринного світу шляхом добування мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах у межах мисливських угідь і які можуть бути об'єктами полювання;
мисливське господарство як галузь - сфера суспільного виробництва, основними завданнями якого є охорона, регулювання чисельності диких тварин, використання та відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо здійснення полювання, розвиток мисливського собаківництва;
мисливське собаківництво - діяльність, пов'язана з розведенням, вирощуванням, утриманням, обліком, підготовкою до полювання та використанням для потреб мисливців собак мисливських порід;
мисливські тварини - дикі звірі та птахи, що можуть бути об'єктами полювання;
мисливські трофеї - відповідним чином оброблені частини мисливських тварин (шкіри, роги, черепи, ікла тощо), добуті шляхом полювання, які використовуються у наукових, естетичних, культурних та освітніх цілях;
мисливські угіддя – території на яких перебувають мисливські тварини та розповсюджується право ведення мисливського господарства та полювання, використання мисливських тварин;
мисливські угіддя державного мисливського резерву (або запасу) - мисливські угіддя, які не закріплені за певними користувачами або звільнилися за рахунок позбавлення права користування, охорона яких та регулювання чисельності тварин на яких здійснюються безпосередньо центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства;
мисливські споруди – тимчасові споруди, необхідні для безпечного та ефективного мисливства: зупинкові пункти для мисливців, тренування мисливців, вишки для добування мисливських тварин, зберігання кормів, техніки тощо;
незаконно добута продукція полювання - дика тварина чи її частина, добута (відловлена) чи набута будь-яким іншим шляхом з порушенням вимог цього Закону чи інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього, що регулюють відносини у сфері користування природними ресурсами України;
норма відстрілу - встановлена кількість мисливських тварин, дозволена для добування одним мисливцем за визначений строк полювання;
полювання - дії людини, спрямовані на вистежування, переслідування з метою добування і саме добування (відстріл, відлов) мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах;
продукція полювання - добуті шляхом полювання або придбані (набуті) будь-яким іншим шляхом туші мисливських тварин, їх частини (м'ясо, субпродукти, шкури, роги, черепи, ікла тощо), а також відловлені живі мисливські тварини;
регулювання чисельності диких тварин - вилучення (відстріл та відлов) диких тварин, що перебувають у стані природної волі, за умови, що їх чисельність на конкретній території загрожує життю та здоров'ю людей, свійських тварин, завдає значних збитків сільському, лісовому чи мисливському господарству, порушує природний баланс видів, загрожує існуванню інших видів диких тварин;
сезон полювання - період року (конкретна дата початку та закінчення), протягом якого дозволяється полювання на певний вид мисливських тварин;
темний період доби - період доби, що починається за годину після заходу сонця і закінчується за годину до сходу сонця;
упорядкування мисливських угідь - науково обгрунтована оцінка та інвентаризація типів мисливських угідь, видового, кількісного та якісного складу мисливських тварин певного господарства або окремого регіону, розроблення (з урахуванням природних та економічних умов) режиму ведення мисливського господарства з визначенням заходів щодо охорони, раціонального використання, відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану угідь;
утримання мисливських тварин у напіввільних умовах - утримання набутих в установленому порядку мисливських тварин у штучно створених умовах, в яких вони живляться переважно природними кормами, але не мають можливості вільно переміщуватися за межі штучно ізольованої ділянки мисливського угіддя;
утримання мисливських тварин у неволі - утримання мисливських тварин у відповідних спорудах, де вони не мають можливості живитися природними кормами та самостійно виходити за межі таких споруд.

Мисливське господарство ДП "Вінницький лісгосп"

На даний час площа закріплених мисливських угідь складає 11105 га, які розділені на 7 мисливських дач в межах лісництв. Це різнотипні лісові угіддя.
В угіддях підприємства мешкають такі види тварин як: плямистий олень, кабан, козуля, борсук, куниця, лисиця червона, заєць русак, тхір.
За даними обліків мисливських тварин 2021 року чисельність їх складає:
олень плямистий - 33 шт.; кабан - 8 шт.; козуля - 310 шт.; заєць - 223 шт.; куниця - 20 шт.; тхір- 14 піт.; лисиця- 21 шт.; борсук -45 шт.
Безумовно на чисельність диких тварин впливає велике рекреаційне навантаження обумовлене розташуванням поруч обласного центру.
Для підгодівлі диких тварин в зимовий період на підприємстві заготовляється необхідна кількість сіна, коренеплодів,концентрованих кормів та гіллячкового корму. Викладка кормів проводиться в 42 годівницях та 35 підгодівельних майданчиках.
Для нормального існування копитних необхідна сіль. Для цього в господарстві закладено 82 солонців які періодично обновляються.
Державне підприємство "Вінницьке лісове господарство" веде мисливське господарство за власні кошти. Надходження коштів від мисливського господарства повністю залежить від ліміту відстрілу. Таким чином збільшення чисельності диких тварин в угіддях - прямий шлях для одержання прибутків.
Для попередження такого явища, як браконьєрство, та для належного контролю за правилами полювання створено 6 постійно - діючих бригад.
Так, за 2021 рік виявлено 37 випадки порушень правил полювання. Таким чином єгерській та лісовій охороні приходиться займатися не тільки відтворенням диких тварин, але і охороною закріплених та прилеглих мисливських угідь.
На всій площі господарства у 2009 році проведено мисливське впорядкування та укомплектовано штат єгерів.
На даний час господарство має вольєр площею 163 га для утримання дикого кабана і оленя плямистого з послідуючим випуском в угіддя.

 

Мисливствознавець Вінницького лісгоспу Діденко Сергій Вікторович.