В діяльності лісових підприємств Європи лісова сертифікація вже давно стала буденністю і необхідним інструментом. В сучасних умовах ведення лісового господарства України, все більше підприємств сертифікують систему лісоуправління за системою FSC® (FSC-С143161), філії «Вінницьке лісове господарство»  виключенням не стало, підприємство розпочало процедуру сертифікації, адже вважає це перспективним напрямком діяльності.

Лісова сертифікація це оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів. Тобто в процесі лісової сертифікації оцінюється якість лісоуправління, або простіше сказати, якість господарювання в лісах та їх  екологічний стан.

Переваги лісової сертифікації (серед переваг, які ми отримаємо від сертифікації є): незалежна гарантія для клієнтів-покупців, посередників та інвесторів щодо контролю за якістю лісової продукції; вихід на ринки держав, які використовують виключно деревну продукцію з сертифікованих лісів; демонстрація запровадження найкращої практики в управлінні лісовим господарством.

З повагою,
Філія «Вінницьке лісове господарство»    

 

Оцінка соціальних наслідків від лісогосподарський заходів які плануються провести
по
філії «Вінницьке лісове господарство» 

Потенційні впливи

Наслідки

(позитивні,

негативні)

Заходи з пом’якшення впливів

Коментар

Можливість влаштування для місцевого населення

Позитивні

 

Чисельність штатних працівників на 2023 рік планується на рівні 249 чол. 97 % працівників є місцевими. Працівники підприємства користуються пільгою на закупівлю дров паливних

Підтримка місцевих громад через сплату підприємством податків до місцевого бюджету

Позитивні

 

В 2023 році планується перерахувати до місцевого бюджету          тис. грн.

Обмеження

використання місцевим населенням не деревних лісових ресурсів внаслідок проведення суцільно лісосічних рубок

Негативні

Суцільнолісосічні рубки займають невеликий відсоток від загальної площі підприємства

Суцільні рубки головного користування щорічно складають всього 0,4 % від загальної площі підприємства, або 0,5 % від вкритої лісом площі

Лісовідновлення є обов’язковим заходом після проведення таких рубок

Після проведення суцільних рубок зруби заліснюються вчасно.

Позитивні

На зрубах місцеве населення має можливість збору , недеревних лісових ресурсів

На зрубах місцеве населення має можливість безоплатно проводити збір недеревних лісових ресурсів (гриби, ягоди, лікарська сировина, тощо) для власного використання

Можливе погіршення якості довкілля внаслідок проведення лісогосподарських заходів

Негативні

Проводити оцінку впливів

лісогосподарських заходів на навколишнє середовище

На підприємстві проводиться оцінка потенційних впливів запланованих лісогосподарських заходів на навколишнє середовище та оцінка екологічних наслідків. Робляться зважені висновки про можливість чи неможливість проведення конкретного заходу.

Заліснення неугідь

Позитивні

Під лісорозведення відводяться

низькопродуктивні землі

Збільшення лісистості району розташування підприємства. У 2018 - 2019 році лісгосп планує провести лісорозведення на площі 10,0 га.

Ремонт лісових доріг

Негативні

Можливе нанесення шкоди навколишньому природному середовищу

Лісові дороги прив’язані до існуючої квартальної мережі, що не нанесе шкоди навколишньому середовищу. Перед початком робіт проводиться оцінка екологічного впливу.

Позитивні

 

Збільшення мережі доріг в районі розташування підприємства, покращення наземного сполучення між населеними пунктами.

 

Висновок: кількість та значимість позитивних наслідків мають значну перевагу над негативними. Підприємство проводить заходи з пом’якшення негативних впливів. Намічені для проведення в 2023 році лісогосподарські заходи будуть мати позитивні соціальні наслідки.

 

 

Головний лісничий філії «Вінницьке лісове господарство»   Ільченко Є.В.