Лісова сертифікація. У ногу з часом.

В діяльності лісових підприємств Європи лісова сертифікація вже
давно стала буденністю і необхідним інструментом. В сучасних умовах
ведення лісового господарства України, все більше підприємств
сертифікують систему лісоуправління за системою FSC® (FSC-С143161), ДП «Вінницький
лісгосп» виключенням не став, підприємство розпочало процедуру
сертифікації, адже вважає це перспективним напрямком діяльності.

Лісова сертифікація це оцінка відповідності системи ведення лісового
господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами
та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації
є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення
лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і
таких, що заслуговують на довіру, стандартів. Тобто в процесі лісової
сертифікації оцінюється якість лісоуправління, або простіше сказати, якість
господарювання в лісах та їх екологічний стан.

Переваги лісової сертифікації (серед переваг, які ми отримаємо від
сертифікації є): незалежна гарантія для клієнтів-іїокупців, посередників та
інвесторів щодо контролю за якістю лісової продукції; вихід на ринки
держав, які використовують виключно деревну продукцію з сертифікованих
лісів; демонстрація запровадження найкращої практики в управлінні лісовим
господарством.

Перші кроки до досягнення цілі ДП «Вінницький лісгосп» уже зробив.
Підприємство розпочало співпрацю з міжнародною компанією ТОВ
«Легалліс». Під час проведення аудиту ведення лісового господарства, буде
підтверджено, що існуюча система управління підприємства в цілому
забезпечить хороше збереження, використання та відтворення лісових

ресурсів.

З повагою,

директор ДП «Вінницький лісгосп»   Попельнюк В.В.

Оцінка соціальних наслідків від лісогосподарський заходів які плануються провести по ДП «Вінницький лісгосп" у 2018 році

 

Потенційні ВПЛИВИ

Наслідки

(позитивні,

негативні)

Заходи з пом’якшення впливів

Коментар

Можливість влаштування для місцевого населення

Позитивні

 

Чисельність штатних працівників на 2018 рік планується на рівні 137 чол. 97 % працівників є місцевими. Працівники підприємства користуються пільгою на закупівлю дров паливних

Підтримка місцевих громад через сплату підприємством податків до місцевого бюджету

Позитивні

 

В 2018 році планується перерахувати до місцевого бюджету 490 тис. грн.

Обмеження

використання місцевим населенням не деревних лісових ресурсів внаслідок проведення суцільно лісосічних рубок

Негативні

Суцільнолісосічні рубки займають невеликий відсоток від загальної площі підприємства

Суцільні рубки головного користування щорічно складають всього 0,4 % від загальної площі підприємства, або 0,5 % від вкритої лісом площі

Лісовідновлення є обов’язковим заходом після проведення таких рубок

Після проведення суцільних рубок зруби заліснюються вчасно.

Позитивні

На зрубах місцеве населення має можливість збору , недеревних лісових ресурсів

На зрубах місцеве населення має можливість безоплатно проводити збір недеревних лісових ресурсів (гриби, ягоди, лікарська сировина, тощо) для власного використання

Можливе погіршення якості довкілля внаслідок проведення лісогосподарських заходів

Негативні

Проводити оцінку впливів

лісогосподарських заходів на навколишнє середовище

На підприємстві проводиться оцінка потенційних впливів запланованих лісогосподарських заходів на навколишнє середовище та оцінка екологічних наслідків. Робляться зважені висновки про можливість чи неможливість проведення конкретного заходу.

Заліснення неугідь

Позитивні

Під лісорозведення відводяться

низькопродуктивні землі

Збільшення лісистості району розташування підприємства. У 2018 - 2019 році лісгосп планує провести лісорозведення на площі 10,0 га.

Ремонт лісових доріг

Негативні

Можливе нанесення шкоди навколишньому природному середовищу

Лісові дороги прив’язані до існуючої квартальної мережі, що не нанесе шкоди навколишньому середовищу. Перед початком робіт проводиться оцінка екологічного впливу.

Позитивні

 

Збільшення мережі доріг в районі розташування підприємства, покращення наземного сполучення між населеними пунктами.

Висновок: кількість та значимість позитивних наслідків мають значну перевагу над негативними. Підприємство проводить заходи з пом’якшення негативних впливів. Намічені для проведення в 2018 році лісогосподарські заходи будуть мати позитивні соціальні наслідки./^

 

Головний лісничий ДП «Вінницький лісгосп»                                                                    ІльченкоЄ.В.

 

 
 

 

1. Загальна характеристика підприємства 1. Загальна характеристика підприємства

 

ДП «Вінницький лісгосп» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України розташований у північно-західній частині Вінницької області на території п’яти адміністративних районів: Вінницького, ТиврівськОго, Калинівського, Жмеринського та Немирівського.

Початком організованого ведення лісового господарства на землях сучасної Віннйчини, після соціальних та воєнних подій 1917-1920 р. вважається 13.08.1920 р.

В цей день була проведена міжвідомча нарада Подільської губернської ради народ-ного господарства, в ході якої було прийнято рішення про створення і організацію ГУБлісу і ГУБпалива при Раді Народного Господарства Подільської губернії.

В 1922 р. спеціальною державною комісією було проведене генеральне відмежування державних лісів Поділля.

В 1923 р. розпочався процес націоналізації лісів, а 1.04.1925 р. було утворено Вінницьке об’єднане лісництво площею 13374,3 десятини, яке і стало безпосереднім попередником Вінницького лісгоспу.

Вінницьке об’єднане лісництво складалося з 5-й підлісництв.

До його складу входили наступні підлісництва:

 • Вінницьке - 2373,4 десятини;
 • П’ятничанське - 2407,5 десятини;
 • Якушинецьке - 4311,2 десятини;
 • Михайлівське - 2484,2 десятини;
 • Турбівське-1798,0 десятини.

Вінницький лісгосп був організований в 1936 році на базі Вінницького об’єднаного лісництва. В його склад були включені частини Вороновицького і Немирівського лісництв. В 1939 р. Вінницькому лісгоспу були передані ліси місцевого значеннями вся територія розділена на 6 лісництв - Якушинецьке, Стрижавське, Михайлівське, ШкуриНеЦьке, Вороновицьке, Тиврівське.

Напередодні Великої Вітчизняної війни ліси Вінницького лісгоспу складали 19872 га.

В 1959 р. на основі постанови РМ УРСР від 30.11.1959 р. №1834 Вінницький лісгосп був реорганізований в комплексне лісове підприємство - Вінницький лісгоспзаг. В 1960 р. Стрижавське лісництво було перейменоване у Вінницьке, а в 1970 р. Шкуринецьке в При- бузьке.

Структура лісгоспзагу проіснувала до 1991 року. В 1991 р. на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 12.07.1991 р. №182; наказу Мінлісгоспу України від 31.10.1991 р. №133 „Про організаційну структуру управління лісовим господарством” Вінницький лісгоспзаг” , був реорганізований у Вінницький держлісгосп.

Згідно наказу Державного комітету лісового господарства України від 28.01.1998 р. №131 та наказу по ДЛГО „Вінницяліс” № 137 від 23.10.1998 р. з метою удосконалення структури управління лісовим господарством та скорочення проміжних ланок управління і поєднання управлінських функцій з виробництвом на базі Вінницького ДЛГ був створений Вінницький лісовиробничий комплекс.

 

 

 

На підставі наказу Держкомлісгоспу України № 215 від 30.12.2003 р. «Про вдосконалення організаційної структури управління Укр НДІЛГА», у відповідності до наказу по Державному лісогосподарському обєднанню «Вінницяліс», «Про передачу Турбівського і частини Якушинецького Лісництв Вінницькій ЛНДС».

З метою вдосконалення державного управління лісовим господарством України та подальшого розмежування функцій державного управління лісами з функціями господарської діяльності у відповідності до постанови КМ України від 26.05.2004 р. №679 (679-2004-п) державне лісогосподарське підприємство „Вінницяліс” ліквідоване, а на його базі створене Вінницьке обласне управління лісового господарства.

У зв’язку з утворенням Вінницького обласного управління лісового господарства та з метою приведення у відповідність Статуту і найменування підприємства до Господарського кодексу України і наказу Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України від 29.06.2004 р. №792/9391 „Про затвердження вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу”, згідно наказу Держкомліcгоcпу України від 02.02.2005 р. №73 „Про перейменування Вінницького ЛВК в новій редакції Статуту” в ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ВІННИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” (скорочена назва ДП „ВІННИЦЬКИЙ ЛІСГОСП”).

На виконання вимог наказу Держкомлісгоспу України № 103 від 27.04.2006 р. з метою раціонального ведення лісового і мисливського господарства, у відповідності до наказу по Вінницькому обласному управлінню лісового господарства № 46 від 28.04.2006 р. «Про реорганізацію ДП «ВІННИЦЬКЕ ЛМГ», яке було реорганізоване шляхом приєднання до ДП «ВІННИЦЬКИЙ ЛІСГОСП»

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2007р. №678 „Питання вдосконалення структури управління лісовим та мисливським господарством” Вінницьке обласне управління лісового господарства ліквідоване, а на базі майна управління утворено Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства.

Згідно наказу ДП «ВІННИЦЬКИЙ ЛІСГОСП» № 1 від 02 01 2008 р. «Про реорганізацію Вороновицького лісництва», яке було реорганізоване шляхом поділу на Вороновицьке та Шендерівське лісництва.

Згідно наказу ДП «ВІННИЦЬКИЙ ЛІСГОСП» № 2 від 02. 01. 2008 р. «Про реорганізацію Калинівського лісництва», яке було реорганізоване шляхом поділу на Калинівське та Медвідське лісництва.

На виконання вимог наказу Держкомлісгоспу України № 158 від 27.05.2010 р. з метою вдосконалення структури управління лісовим господарством, покращення ведення лісового і мисливського господарства з перспективою впровадження нових сучасних методів і технологій лісогосподарського виробництва та враховуючи клопотання ДП «ВІННИЦЬКИЙ ЛІСГОСП», у відповідності до наказу по Вінницькому обласному управлінню лісового та мисливського господарства № 76 від 01.10.2010 р. «Про створення Чорноліського та Демидівського лісництв у складі ДП «ВІННИЦЬКИЙ ЛІСГОСП»

Адміністративно-господарська структура та площа лісництв ДП «Вінницький лісгосп»

 

 

Назва лісництв

Загальна площа, га

Вінницьке

2095,2

Якушинецьке

1898,6

Михайлівське

2126,7

Прибузьке

2236,7

Демидівське

1515,1

 

Гніванське

1789,6

Тиврівське

2255,7

Вороновицьке

1949,1

Шендерівське

2057

Калинівське

1528,6

Медвідське

1614,9

Чорноліське

1730,7

Іванівське

1983,1

Разом

24781

Клімат району розташування лісгоспу переважно помірно-континентальний з м’якою зимою та теплим літом і достатньою кількістю опадів, яких вистачає для успішного росту та розвитку лісової рослинності.

Кліматичні показники

 

Згідно лісорослинного районування територія лісгоспу відноситься до лісорослинної зони Лісостепу і до лісогосподарського округу Дністровсько-Дніпровський лісостеповий і входить до складу Центрально-Подільського лісогосподарського району (Комплексное лесохозяйственное районирование Украинїни и Молдавии, 1981 г.) .

За прийнятим фізико-географічним районуванням територія лісгоспу входить до Подільського Побужжя.

Ліси лісгоспу лежать у Східно-Європейській широколистяно-лісовій геоботанічній провінції. Лісові масиви, окремі урочища та лісові смуги розташовані поміж степових просторів та займають порізані балками частини водорозділів. Переважають широколистяні змішані ліси, в основному, дубово-грабові, тільки в північній частині зустрічаються деревні породи характерні для Північного лісостепу (вільха, осика та інші). За типами лісорослинних умов переважають корінні свіжі та вологі діброви і судіброви високих класів бонітету.

Всі ліси лісгопу віднесені до рівнинних лісів.

Клімат району розташування лісгоспу помірно-континентальний з теплим вологим літом і м’якою зимою. Температурний режим і вологість повітря в межах області обумовлена географічним розташуванням (широтним), а також впливом повітряних мас з Атлантичного океану і Азіатського континенту.

. Середня річна температура повітря становить 7,6-9,3 °С тепла. Найхолоднішим місяцем року є січень з середньомісячною температурою повітря 2,1-4,1 °С морозу, середня температура липня (найтеплішого місяця) 21,0-19,3 °С тепла.

Зимовий період триває 88-103 днів - з 20-27.11 до 23.02-03.03, коли відбувається стійкий перехід середньої добової температури повітря через 0°С у бік потепління та починається весна.

Вегетаційний період (із середніми добовими температурами повітря 5°С і вище) триває 208- 227 днів, починається в середньому 23.03-02.04 і закінчується 28.10-05.11. Сума позитивних температур повітря вище 5°С за цей період з півночі на південь змінюється від 2985°С до 3410°С.

 

Період активної вегетації с.-г. культур (із середніми добовими температурами повітря 10°С і вище) починається 17-21.04 і закінчується 30.09-06.10, триває 162-172 днів, змінюючись в окремі роки від 132-147 до 184-196 днів. Сума позитивних температур повітря вище 10°С за період активної вегетації з півночі на південь змінюється від 2635°С до 2975°С. В окремі роки вона коливається від 2110°С до 3305°С.

Літній період (із середніми добовими температурами повітря 15°С і вище) триває 106-118 днів - з 15-20 травня до 3-10 вересня. Сума позитивних температур повітря вище 15°С з півночі на південь змінюється від 1820°С до 2155°С.

Середня кількість опадів за рік становить 594 мм, змінюючись по території від 580 до 660 мм. Кількість опадів по роках змінюється від 379 до 868 мм. Близько 72% від річної кількості опадів випадає у теплий період року.

Дані приведені на основі матеріалів багаторічних спостережень Немирівської,

Гайсинської, Жмеринської метеорологічних станцій. Так середня річна температура повітря складає+6,9°С, а найбільш теплим є липень (+18,8°С).

Потрібно відмітити, що в окремі роки середньомісячна температура значно відхиляється від приведених величин.

Амплітуда коливань температури протягом року за багаторічними даними на перебільшує 25°С. Максимальні температури в липні досягають +37°С, а мінімальна в січні - 32°С.

 

Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, приведена в таблиці 1.3.1.

 

1.3.1. Кліматичні показники

 

 

 

 

 

На території лісгоспу найбільш розповсюджені світло-сірі і сірі опідзолені лісові ґрунти, що утворилися на лесах і лесовидних суглинках. В нижніх частинах схилів зрідка зустрічаються темно-сірі опідзолені ґрунти.

Світло-сірі опідзолені лісові ґрунти приурочені до вузьких гребневидних водорозділів і до крутих правобереж.

Сірі лісові ґрунти в більшості займають схили річкових лівобереж.

По механічному складу світло-сірі і сірі лісові ґрунти відносяться до крупнопилуватих і середньопилуватих, середнім і легким суглинкам. Як правило, це ґрунти нестійкої структури.

Вони складаються з декількох добре виражених генетичних горизонтів.

У темно-сірих ґрунтів реакція ґрунтового розчину майже нейтральна, у сірих - слабо кисла, у світло-сірих - кисла, внаслідок значної ненасиченості поглинаючого комплексу основами.

В долинах річок переважають лугові глеєві і глеюваті ґрунти на сучасних алювіальних відкладах.

Ґрунти району розташування лісгоспу сприятливі для вирощування лісів.

Гідрографічна сітка району розташування лісгоспу представлена р. Південний Буг, його притокою - Десною, а також наявністю невеликої кількості малих річок і струмків.

Основною водною артерією являється р. Південний Буг з притокою Десною, характеристика котрих приведена в табл. 1.3.2.

Живлення рік змішане - атмосферне (опади) і підземне (ґрунтові води і глибинні джерела). Переважає атмосферне - дощові та снігові опади.

Ступінь дренування району гідрографічною сіткою в цілому достатня. Рівень ірунтових вод коливається від 2 до 5 м в долинах і до 35 м на плато.

 

1.3.2. Характеристика рік та водоймищ

 

Найменування рік та водоймищ

Куди впадає ріка

Загальна

протяжність,

км

Ширина лісових смуг вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ, м

згідно нормативів

фактична

Південний Буг

Чорне море.

792

1000

1000

Десна

Південний Буг

80

300

 

За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до свіжих (61%). На долю лісових ділянок з надмірним зволоженням приходиться 4,6% площі, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота займають 408,9 га.

Ерозійні процеси в лісових дачах лісгоспу не спостерігаються.

Схили балок і ярів заросли деревною і чагарниковою рослинністю.

Хвилясто-горбистий рельєф місцевості, ливневі атмосферні опади, що періодично повторюються, а також швидке сніготанення весною, сильно збільшує поверхневий сток. В результаті цього на окремих ділянках, особливо в місцях крутих схилів і ярів, може тривати змив і розмив ґрунту і глибинна ерозія.

На таких ділянках силами лісгоспу проводяться агролісомеліоративні заходи, шляхом створення протиерозійних насаджень.

 

 

 

Гідромеліоративні роботи на території лісгоспу і сусідніх землях не проводились, тому відомості про них в п.4.7 не приводяться. В цілому гідрологічні умови на території розташування лісгоспу сприятливі для ведення інтенсивного лісового господарства.

Головне завдання підприємства - відтворення і збереження лісів для сучасних і майбутніх поколінь.

Діяльність підприємства базується на екологічно орієнтованих принципах ведення лісового господарства та лісокористування, а саме:

 • збереження лісів високої природоохоронної цінності;
 • збереження біотичного різноманіття;
 • посилення водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих

та інших корисних властивостей лісів;

 • проведення рубок, які відповідають екології лісу та мінімізації

негативного впливу на довкілля під час лісозаготівель;

 • охорона лісів від пожеж, захист від шкідників та хвороб;
 • невиснажливого, безперервного і постійного лісокористування.

Безперервне, невиснажливе і раціональне використання лісових ресурсів передбачає планомірне задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій продукції, розширене відтворення, поліпшення породного складу і якості лісів, підвищення їх продуктивності, збереження біологічного різноманіття.

Загальна площа лісового фонду ДП «Вінницький лісгосп» - 24781 га, в тому числі вкриті лісовою рослинністю землі 22619,5 га (91,3 %), із яких 15772,1 га (63,6 %) штучно створені ліси (лісові культури).

Детальна характеристика лісового фонду підприємства та моніторинг основних показників в порівнянні з попереднім лісовпорядкуванням (2002 р.) приводяться в пункті 3.3 даного Звіту.

 

2. Критерії моніторингу лісогосподарської і іншої діяльності

підприємства

Згідно вимог критеріїв 8.2, 8.4, 8.5, 9.4 стандарту ТОВ «Лісова сертифікація» за схемою Лісової Опікунської Ради, у відповідності з процедурою моніторингу ДП «Вінницький лісгосп» щорічно проводить моніторинг лісогосподарської діяльності по наступних показниках:

 • рубки формування і оздоровлення лісів;
 • рубки головного користування;
 • динаміка площ лісогосподарського призначення за їх категоріями, середньої зміни запасів деревини і інших таксаційних показників;
 • лісовідновні заходи та застосування інтродуцентів;
 • охорона і захист лісу;
 • біотехнічні заходи;
 • динаміка популяцій видів рослин і тварин;
 • моніторинг лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ);
 • інформація по соціальних наслідках господарської діяльності і впливу на довкілля;
 • аналіз ефективності лісогосподарських заходів;

 

 1. Результати моніторингу діяльності підприємства 3.1. Рубки формування та оздоровлення лісів

В 2017 році рубки формування та оздоровлення лісів були проведені на площі 1776 га. Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів виконані в 2017 році в порівнянні з планами та

 

фактичними середньорічними обсягами за останні 5 років ( з 2013 по 2017 ) приведені в таблиці

1.

Таблиця 1

Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів по їх видах

 

ДП "Вінницький лісгосп"

2017 рік

середньорічні фактичні за останні 5 років

 

 

План

Факт

План

Факт

Рубки догляду за лісом

га

630

630

630

630

з них:

куб.м

10592

10681

10450

10450

а) освітлення

га

227

227

227

227

 

куб.м

1285

1316

1300

1300

б) прочищення

га

190

190

190

190

 

куб.м

2172

2188

2100

2100

в) проріджування

га

119

119

119

119

 

куб.м

2960

2991

2900

2900

г) прохідні рубки

га

94

94

94

94

 

куб.м

4175

4186

4150

4150

1. Санітарні -всього

га

893

893

800

850

 

куб.м

20920

21111

19000

19500

а) вибіркові санітарні рубки

га

890

890

790

830

 

куб.м

20081

20243

17000

16300

б) суцільні санітарні рубки

га

3

3

10

20

 

куб.м

839

868

2000

3200

Цілі проведення рубок формування та оздоровлення лісів досягнуті. Негативних наслідків від проведення рубок не виявлено.

Обсяги рубок формування та оздоровлення лісів і інші рубки плануються згідно матеріалів лісовпорядкування та натурного обстеження ділянок.

Середньорічні прямі витрати на проведення рубок формування та оздоровлення лісів в 2017 році становили 5386 тис. грн. Витрати коливаються в залежності від структури видів рубки та вартості робіт і матеріалів.

Прямі витрати на проведення рубок становлять:

-освітлення 561,2 тис.грн.,

 • прочищення 612,2 тис. грн.,
 • проріджування 378,3 тис. грн.,
 • прохідна рубка 511,5 тис.грн;
 • вибіркових санітарних рубок - 2245,8;
 • Інших 900,7 тис. грн;

-Переформування 161,0 тис.грн..

 

3.2 Рубки головного користування і загальний обсяг рубок по їх

категоріях

Щорічні обсяги отриманої деревини в результаті проведення рубок головного користування знаходяться в межах розрахункової лісосіки.

 

Щорічна розрахункова лісосіка рубок головного користування в обсязі 28,39 тис. м3 ліквідної деревини, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 22.11.2012 р. № 602.

Розрахункова лісосіка по категоріях лісів наступна: рекреаційно-оздоровчі     10,62 тис.м3

захисні ліси                            1,01 тис.м3

експлуатаційні ліси              30,15 тис.м3

Заготівля деревини та її вивезення проводиться згідно з лісорубними квитками, які видаються Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства в обсязі

о

розрахункової лісосіки (41,78 тис. м ). За 2017 рік розрахункова лісосіка освоєна на 91,2 %.

До початку проведення рубок проводиться обстеження лісосік і визначаються способи рубки і лісовідновлення, дається оцінка потенціального впливу рубки на навколишнє природне середовище та передбачаються заходи по мінімізації негативного впливу рубки на довкілля. Результати заносяться в Акт оцінки потенційного впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС).

Після рубки, при проведенні огляду місць заготівлі деревини, на кожній лісосіці проводиться обстеження за наслідками рубки і дається оцінка потенційних екологічних наслідків.

 

Таблиця 2.

 

Обсяги рубок головного користування проведених в 2017 році та середньорічні обсяги за останні 5 років в порівнянні з

розрахунковою лісосікою

 

Найменування

показників

Усього

У тому числі за господарствами

хвойне - усього

у т. ч. за господарськими секціями

твердо-

листяне-

усього

у т. ч. за господарськими секціями

м'яко-

листяне

усього

у т. ч. за господарськими секціями

соснова

ялинова

ялицева

дубова

букова

ясенева

грабова

березов

а

осикова

чорно-

вільхова

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Встановлена

розрахункова

лісосіка

41,78

10,15

6,65

3,49

 -

28,36

17,63

 

6,44

4,29

3,27

1,25

0,09

1,82

Фактичні обсяги заготовленої деревини за 2017 р.

38,1

7,3

6,6

0,7

 

28,0

17,5

-

6,3

4,2

2,8

1,2

-

1,6

Середньорічні обсяги заготовленої деревини за останні 5 років

39,9

9,1

6,6

2,5

-

28,0

17,5

 

6,3

4,2

2,8

1,2

 

1,6

 

За результатами базового лісовпорядкування, на лісосіках минулого ревізійного періоду негативних наслідків, а саме: погіршення біорізноманіття та гідрологічних і ґрунтових умов, ерозія ґрунту, забруднення ґрунту і води виробничими відходами та побутовим сміттям тощо, не виявлено.

 

3.3. Стан та динаміка лісового фонду

Динаміка змін в лісовому фонді підприємства приводиться у порівнянні з попереднім лісовпорядкуванням (2002 р.).

 

Таблиця З

 

Динаміка розподілу площ лісового фонду за категоріями лісових ділянок

 

Групи і категорії захисності лісів

Площа

Зміни

за станом на 01.01 і 2002 року

за станом на 01.01. 2012 року

+ ~ г

га

о. о.

га

О.

га

о.

Площа земель лісового

фонду постійного користування

 

 

20846.0

100.0

24685.5

100.0

+3839.5

18.4

Лісові землі

20144.5

96.6

23931.5

96.9

+3787.0

18.8

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

вкриті лісовою рослинністю землі - разом

 

 

 

 

19174.4

91.9

22567.4

91.4

+3393.0

17.7

із них лісові культури

 

 

 

 

 

 

12395.8

59.5

15147.2

61.4

+2.751.4

22.2

не вкриті лісовою рослинністю

землі

- разом

 

 

 

 

970.1

4.7

1364.1

5.5

+394.0 40.6

із них:

 

 

 

 

 

 

незімкнуті лісові культури

 

 

 

 

 

 

401.8

1.9

689.5

2.8

+287.7

71.6

лісові розсадники, плантації

 

 

 

 

 

 

86.4

0.4

85.8

0.3

-0.6

0.7

згарища, загиблі насадження

 

1.0

 

+ 1.0

 

зруби

121.4

0.6

139.7

0.6

+ 18.3

15.1

галявини, пустирі

 

 

 

 

 

 

 

74.4

0.4

91.9

0.4

+ 17.5

23.5

лісові шляхи, просіки,

протипожежні

розриви

 

 

 

 

286.1

1.4

356.2

1.4

+70.1

24.5

Нелісові землі

 

 

 

 

 

 

 

701.5

3.4

754.0

3.1

+ 52.5

7.5

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

рілля'

75.2

0.4

66.8

0.3

-8.4

11.2

сіножаті

71.5

0.3

60.9

0.2

-10.6

14.8

пасовища

 

 

 

 

 

 

 

1.9

 

 

 

' -1.9

100.0

багаторічні насадження (сади,

ягідники та ін.)

 

 

 

0.5

 

0.2

 

-0.3

60.0

води

37.4

0.2

62.6

0.3

+25.2

67.4

болота

364.6

1.7

408.9

1.7

+ 44.3

12.2

садиби, споруди

79.1

0.4

35.3

0.1

00

со

1

55.4

траси

52.6

0.3

99.2

0.4

+ 46.6

88.6

 

ПІСКИ

інші нелісові землі

 

4.5

14.2    0.1

 

20.1 0.1

 

-4.5   100.0

+5.9     41.5

 

Таблиця 4

Динаміка поділу площ насаджень за панівними породами

 

Кла

си

ві-

За станом на 01.01.2002 року

За станом на 01.01.2012 року

 

Зміни

 

Пло-

Загаль-

Серед

Пло-

Загаль-

Серед

Пло-

Загаль

Серед

ку

' ща,

ний

ній

ща,

ний

ній

ща,

ний

ній

 

га

запас,

за-

га

запас,

за-

га

запас,

за-

 

 

тис. куб. м

пас,

куб.м

 

тис. куб.м

пас,

куб.м

 

тис. куб. м

пас, куб. м

СОСНА ВЕЙМУТОВА. Тривалість класу віку 10 років

 

10

1.2

0.40

333

 

 

 

-1.2 -0.40

 

11

 

 

 

1.4

0.34

243

+1.4 +0.34

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

0.40

333

1.4

0.34

243

+0.2 -0.06

-90

 

СОСНА КРИМСЬКА.

Тривалість класу

віку

10 років

 

8

0.3

0.17

567

 

 

 

-0.3 -0.17

 

. 9

0.4

0.13

325

 

 

 

-0.4 -0.13

 

10

3.8

1.63

429

0.3

0.08

267

-3.5 -1.55

-162

11

 

 

 

3.8

1.63

429

+3.8 +1.63

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

1.93

429

4.1

1.71

417

-0.4 -0.22

-12

 

СОСНА ЗВИЧАЙНА. 1

Тривалість класу

віку

10 років

 

1

44.3

0.69

16

167.8

3.04

18

+2.35

+2

 

 

 

 

 

 

+123.5.

 

2

74.0

2.65

36

78.2

5.31

68

+4.2 +2.66

+ 32

3

23.4

2.24

96

43.0

5.32

124

. +3.08

+28

 

 

 

 

 

 

 

+ 19.6

 

4

160.9

4 0.01

249

16.1

3.74

232

-36.27

-17

 

 

 

 

 

 

 

-144.8

 

5

308.9

95.87

310

147.4

44.78

304

-51.09

-6

 

 

 

 

 

 

 

-161.5

 

6

225.6

72.09

320

317.7

113.87

358

+41.78

+ 38

 

 

 

 

 

 

 

+ 92.1

 

7

278.6

104.98

377

240.9

85.61

355

-19.37

-22

 

 

 

 

 

 

 

-37.7

 

8

741.8

253.29

341

455.9

173.63

381

-79.66

+ 40

 

 

 

 

 

 

 

-285.9

 

9

31.9

10.55

331

404.6

148.21

3 66

+137.66

 

 

 

 

 

 

 

+372.7

+ 35

10

74.4

25.57

344

21.8

7.36

338

-18.21

-6

 

 

 

 

 

 

 

-52.6

 

11

16.9

5.14

304

4 9.3

18.43

374

+13.29

+ 70

 

 

 

 

 

 

 

+ 32.4

 

12

0.7

0.28

400

20.6

6.61

321

+ 6.33

-79

 

 

 

 

 

 

 

+ 19.9

 

13

 

 

 

0.9

0.23

256

+0.9 +0.23

 

 

14

0.8

0.20

250

 

 

 

С0

о

1

-0.20

 

15

 

 

 

1.1

0.24

218

+1.1

+ 0.24

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

982.2

613.56

310

1965.3

616.38

314

-16.9

+2.82

+ 4

 

ЯЛИНА

ЄВРОПЕЙСЬКА.

Тривалість класу віку 10 років

 

1

29.6

0.20

7

1.4

0.01

7

-28.2

-0.19

 

2

51.9

2.54

49

27.5

1.73

63

-24.4

-0.81

+ 14

3.

67.0

6.66

99

52.2

6.59

126

-14.8

-0.07

+27

4

141.0

35.68 .

253

60.8

13.72

226

-80.2

-21.96

-27

5

137.7

44.38

322

135.1

47.24

350

-2.6

+2.8 6

+28

6

29.7

10.80

364

116.8

39.44

338

+28.64

-26

 

 

 

 

 

 

 

+ 87.1

 

 

7

56.2

23.90

425

14.0

5.09

364

-42.2

-18.81

-61

8

65.8

29.27

445

28.1

10.37

369

-37.7

-18.90

-76

9

26.0

11.37

437

38.9

16.18

416

+ 12.9

+ 4.81

-21

10

21.7

10.35

477

4.4

1.59

361

-17.3

-8.76

-116

11

2.6

1.01

388

11.9

3.32

279

+ 9.3

+2.31

-109

12

 

 

 

1.1'

0.48

436

+ 1.1

+ 0.48

 

Разом

629.2

176.16

280

492.2

145.76

296

 

-30.40

+ 16

 

 

 

 

 

 

 

-137.0

 

 

 

ЯЛИЦЯ БІЛА.

. Тривалість

класу віку 10 років

 

4

 

 

 

0.2

0.04

200

+ 0.2

+ 0.04

 

8

 

 

 

1.7

0.69

406

+ 1.7

+ 0.69

 

Разом

 

 

 

1.9

0.73

384

+ 1.9

+ 0.73

 

 

МОДРИНА ЄВРОПЕЙСЬКА

і. Тривалість класу віку 10

років

 

1

1.6

0.03

19

7.0

0.14

20

+ 5.4

+ 0.11

+ 1

2

 

 

 

2.7

0.25

93

+2.7

+ 0.25

 

5

56.1

11.37

203

15.5

4.31

278

-40.6

-7.06

+ 75

6

 

 

 

23.1

7.10

307

+23.1

+ 7.10

 

9

0.2

0.06

300

 

 

 

-0.2

-0.06

 

10

13.1

4.67

356

1.2

0.31

258

-11.9

-4.36

-98

11

 

 

 

16.3

6.13

376

+ 16.3

+6.13

 

12

 

 

 

0.6

0.20

333

+ 0.6

+ 0.20

 

Разом

71.0

16.13

227

66.4

18.44

278

-4.6

+2.31

+ 51

 

МОДРИНА ЯПОНСЬКА.

Тривалість класу

віку 10 років

 

1

 

 

 

2.4

0.04

17

+2.4

+ 0.04

 

2 :

 

 

 

4.5

0.42

93

+ 4.5

+ 0.42

 

 

Разом

 

 

 

 

 

6.9

0.46

67 +6.9 +0.46

 

 

ДУБ

ЧЕРВОНИЙ

'. Тривалість

класу віку 10 років

 

1

2.9

0.04

14

24.8

0.40

16 +0.36

+2

 

 

 

 

 

 

+21.9

 

2

28.9

1.41

49

10.7

0.78

73 -0.63

+24

 

 

 

 

 

 

-18.2

 

3

127.4

11.56

91

24.8

2.78

112 -8.78

+21

 

 

 

 

 

 

-102.6

 

4

135.7

20.45

151

18 6.4

31.48

169 +11.03

+ 18

 

 

 

 

 

 

+ 50.7

 

5

135.6

  28.87

213

153.2

39.49

258 +10.62

+ 45

 

 

 

 

 

 

+ 17.6

 

6

5.8

1.32

228

184.7

54.17

293 +52.85

+ 65

 

 

 

 

 

 

+178.9

 

7

7.6

1.60

211

10.3

2.84

276 +2.7 +1.24

+ 65

8

1.7

0.59

347

8.1

2.47

305 +6.4 +1.88

-42

9

 

 

 

1.8

0.79

439. +1.8 +0.79

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

445.6

65.84

148

604.8

135.20

224 +69.36 .

+ 76

 

 

 

 

 

 

+159.2

 

 

ДУБ

і ЗВИЧАЙНИЙ. г

Гривалість класу

віку 10 років

 

1

260.7

3.79

15

676.4

12.62

19 +8.83

+ 4

 

 

 

 

 

 

+415.7

 

2

682.9

21.95

32

638.5

31.84

50 +9.89 .

+ 18

 

 

 

 

 

 

. -44.4

 

3

658.5

45.08

68

650.3

55.00

85 -8.2 +9.92

+ 17

4

1247.1     

166.08

133

670.4

94.55

141 -71.53

+ 8

 

 

 

 

 

 

-576.7

 

5

874.4

165.68

189

1130.5

251.43

222 +85.75

+ 33

 

 

 

 

 

 

+256.1

 

6

2072.6

467.77

226

1263.5

332.44

263 -135.33

 

 

 

 

 

 

 

-809.1

+ 37

7

1621.5

398.56

246

2837.1-

812.78

286 +414.22

 

 

 

 

 

 

 

+1215.6

, +40

8

1912.8

520.74

272

2023.6

609.34

ЗОЇ +88.60

+29

 

 

 

 

 

 

+110.8

 

9

1325.2

372.90

281

2644.4

843.75

319 +470.85

 

 

 

 

 

 

 

+1319.2

+ 38

10

861.8

253.14

294

780.9

239.98

307 -13.16

+ 13

 

 

 

 

 

 

-80.9

 

11

950.2

289.88

305

917.1

295.25

322 . +5.37

+ 17

 

 

 

 

 

 

-33.1

 

12

306.6

92.15

ЗОЇ

564.9

172.21

305 +80.06

+ 4

 

 

 

 

 

 

+258.3

 

13

315.8

91.85

291

142.7

40.59

284 -51.26

-7

 

 

 

 

 

 

-173.1

 

14

65.4

18.59

284

361.2

98.51

273 ' +79.92

-11

 

 

 

 

 

 

+295.8

 

15

 

 

 

3.0

0.87

290 +3.0 +0.87

 

17

8.4

1.76

210

 

 

-8.4 -1.76

 

18

 

 

 

13.3 .

. 2.91

219 +2.91

 

 

 

 

 

 

 

+ 13.3

 

21

3.3

0.93

,282

6.2

1.83

295 +2.9 +0.90

+ 13

 

23

 

 

 

4.0

1.20

300

+ 4.0

+ 1.20

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2910.85

221

3897.10

254

+986.25

13167.2

 

 

15328.0

 

+2160.

8

 

БУК

ЛІСОВИЙ

:. Тривалість

класу

віку

10 років

2

 

 

 

3.6

0.25

69

+ 3.6

+ 0.25

5

 

 

 

0.4

0.07

175

+ 0.4

+ 0.07

6

18.7

5.99

320

 

 

 

-18.7

-5.99

7

1.8

0.47

261

20.7

7.05

341

+ 18.9

+ 6.58

8

0.1

0.02

200

10.4

3.72

358

+ 10.3

+ 3.70

9

 

 

 

0.2

0.06

300

+ 0.2

+ 0.0 6

Разом

20.6

6.48

315

35.3

11.15

316

+ 14.7

+ 4.67

1

ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ.

Тривалість класу віку 10 років 2.3 0.07 30+2.3 +0.07

2

1.4

0.05

36

7.9.

0.46

58 +6.5 +0.41

3

18.6

1.52

82

15.0

1.62

108 -3.6 +0.10

4

53.5

6.73

126

157.8

27.40

174 +20.67 +104.3

5

59.2

10.11

171

99.7

21.55

216 +11.44 + 40.5

6

38.5

7.05

183

82.8

18.71

226 +11.66 + 44.3

7

39.4

8.01

203

103.1

26.18

254 +18.17 + 63.7

8

168.8

40.49

240

120.9

32.77

271. -7.72 -47.9

9

122.4

33.13

271

303.1

79.26

261 +46.13 +180.7

10

75.9

18.84

248

88.7

24.26

274 +5.42 + 12.8

11

0.8

0.20

250

22.1

6.82

309 +6.62 +21.3

12

Разом

18.1

3.8 6

213

11.5

2.90

252 -6.6 -0.96

596.6

129.99

218

1014 .

9 242.00

238

+112.01

+418.3

. 20 Разом

ЯСЕН

0.4

0.4

ЗЕЛЕНИЙ. Тривалість 0.10 250

0.10 250

класу

віку 5 років

. -0.4 -0.10

-0.4 -0.10

1

ЯСЕН

17.3

ЗВИЧАЙНИЙ. Тривалість 0.19 11

класу

віку 10 років

-0.19

-17.3

2

10.0

0.52

52

18.7

0.96

51 +8.7 +0.44

3

77.5

6.32

82

52.1

6.43

123 +0.11 -25.4

4

64.5

7.72

120

126.2

21.18

168 +13.46

+ 33

+ 80 + 158

+ 1

+22 +26 + 48

+ 45

+ 43

+ 51

+31

-10

+26

+ 59

+ 39

+20

 

-1 + 41

 

+ 48

 

+ 61.7

 

5

41.5

7.22

174

125.4

27.31

218

+20.09

+ 44

 

 

 

 

 

 

 

+83.9

 

6

10.0

2.48

248

51.2

12.89

252

+10.41

+ 4

 

 

 

 

 

 

 

+ 41.2

 

7

71.5

19.88

278

50.2

15.17

302

-4.71

+24

 

 

 

 

 

 

 

-21.3

 

8

164.3

48.56

296

136.2

38.96

286

-9.60

-10

 

 

 

 

 

 

 

-28.1

 

9

221.6

67.01

302

227.3.

72.60

319

+5.7 +5.59

+ 17

10

144.9

47.88

330

215.0

69.75

324

+21.87

-6

 

 

 

 

 

 

 

+70.1

 

11

93.2

24.31

261

179.6

58.50

32 6

+34.19

+ 65

 

 

 

 

 

 

 

+ 86.4

 

12

8.9

1.81

203

84.4

24.39

289

+22.58 .

+ 86

 

 

 

 

 

 

 

+ 75.5

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

925.2

233.90

253

1266.3

348.14

275

+114.24

 

 

 

 

 

 

 

+341.1

+22

 

КЛЕН

ГОСТРОЛИСТИЙ

. Тривалість класу віку 10 років

 

1

 

 

 

0.6

0.02

33

+0.6 +0.02

 

2

27.8

0.93

33

.25.6

. 1.79

70

—2.2 +0.86

+ 37

3

29.7

2.21

74

75.7

8.34

110

+ 6.13

+36

 

 

 

 

 

 

 

+ 46.0

 

4

7.0

0.74

106

51.6

8.09

157

+ 7.35

+ 51

 

 

 

 

 

 

 

+ 44.6

 

5

0.3

0.05

167

.15.5

3.29

212

+3.24

+ 45

 

 

 

 

 

 

 

+ 15.2

 

6

 

 

 

4.9

0.75

153

+4.9 +0.75

 

7

 

 

 

3.0

0.87

290

+3.0 +0.87

 

8

 

 

 

1.1

0.33

300

+1.1 +0.33

 

9

 

 

 

2.0

0.62

310

+2.0 +0.62

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.8

3.93

61

180.0

24.10

134

+20.17

+73

 

 

 

 

 

 

+115.2

 

 

КЛЕН ПОЛЬОВИЙ. '

Тривалість класу

віку

10 років

 

3

 

 

 

0.4

0.02

50

+0.4 +0.02

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4

0.02

50

+0.4 +0.02

 

 

 

ЯВІР.

Тривалість класу віку

10 років

 

1

 

 

 

0.4

 

 

+ 0.4

 

.4 .

 

 

 

6.6

1.29

195

+ 6.6 +1.2 9

 

22

 

 

 

4.0

1.04

260

+4.0 +1.04

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0

2.33

212

+2.33

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 11.0

 

 

КЛЕН ЯСЕНОЛИСТИЙ; Тривалість

класу

віку

5 років

8

3.3 0.32 97

 

 

-3.3

-0.32

10

3.4

0.38

112

+3.4

+ 0.38

Разом

 

0.32

БЕРЕСТ.

 

97     3.4 .   0.38

Тривалість класу віку

 

112 +0.1 5 років

 

+ 15

 

3.3

 

+ 0.06

 

. 4

 

 

 

0.3

0.01

33

+ 0.3

+ 0.01

 

5

0.4

0.02

50

 

 

 

-0.4

-0.02

 

7

 

 

 

1.4

0.18

129

+ 1.4

+ 0.18

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4

0.02

50

1.7

0.19

112

+ 1.3

+ 0.17

+ 62

 

БІЛА АКАЦІЯ. Тривалість

класу віку

5 років

 

1

 

 

 

6.8

0.07

10

+ 6.8

+ 0.07

 

4

 

 

 

2.5

0.25

100

+2.5

+ 0.25

 

5

2.3

0.18

78

2.4

0.24

100

+ 0.1

+ 0.06 '

+22

6

 

 

 

2.0

0.30

150

+2.0

+ 0.30

 

7 .

 

 

 

2.3

0.41

178

+2.3

+ 0.41

 

8

0.9

0.13

144

0.9

0.13

144

 

 

 

9

3.0

0.56

187

 

 

 

-3.0

-0.56

 

10

 

 

 

1.6

0.19

119

+ 1.6

+ 0.19

 

11

 

 

 

2.7

0.57

211

+2.7

+ 0.57

 

12

 

 

 

0.8

0.11

138

+ 0.8

+ 0.11

 

13

 

 

 

3.3

.0.71

215

+ 3.3

+ 0.71

 

14

 

 

 

0.3

0.05

167

+ 0.3

+ 0.05

 

15

 

 

 

0.5

0.10

200

+ 0.5

+ 0.10

 

17

 

 

 

0.6

0.10

167

+ 0.6

+ 0.10

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

0.87

140

26.7

3.23

121

 

+2.36

-19

 

 

 

 

 

 

 

+20.5

 

 

 

БЕРЕЗА ПОВИСЛА. '

Тривалість

 класу

віку

10 років

 

1

13.5

0.17

13

1.4

0.04

29

 

-0.13

+ 16

 

 

 

 

 

 

 

-12.1

 

 

2

12.3

0.63

51

36.0

2.90

81

 

+2.27

+ 30

 

 

 

 

 

 

 

+23.7

 

 

3

60.3

5.60

93

11.0

1.11

101

 

-4.49

+ 8

 

 

 

 

 

 

 

-49.3

 

 

4

15.6

1.92

123

97.4

16.62

171

+14.70

+ 48

 

 

 

 

 

 

 

+ 81.8

 

 

5

27.8

5.49

197

21.0

4.27

203

-6.8

-1.22

+ 6

6

25.7

4.84

188

19.5

5.00

25 6

-6.2

+ 0.16

+ 68

7

5.5

1.07

195

17.1

4.01

235

 

+2.94

+ 40

 

 

 

 

 

 

 

+ 11.6

 

 

8

59.6

14.26

239

13.8,

3.75

272

 

-10.51

+ 33

 

 

 

 

 

 

 

-45.8

 

 

9

117.3

25.31

216

104.7 .

27.72

265

 

+2.41

+ 49

 

 

 

 

 

 

 

-12.6

 

 

10

18.5

4.69

254

6.6

1.33

202

 

-3.36

-52

 

 

 

 

 

 

 

-11.9

 

 

11

1.3

0.24

185

2.7

0.37

137

+ 1.4

+ 0.13

-48

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

357.4

64.22

180

331.2

67.12

203

 

+2.90

+23

 

 

 

 

 

 

 

-26.2

 

 

 

 

ОСИКА.

Тривалість класу віку

10 років

 

 

1

9.9

0.52

. 53

1.2

0.03

25

-8.7

-0.49

-28

2

6.1

0.42

69

2.0

0.17

85

-4.1

-0.25

+ 16

3

1.3

0.18

138

1.0

0.17

170

-0.3

-0.01

+32

4

0.3

0.06

200

4.8

0.88

183

+ 4.5

+ 0.82

-17

5

3.3

0.66

200

1.1

0.29

264

-2.2,

-0.37

+ 64

6

0.7

0.15

214

0.2

0.06

300

-0.5

-0.09

+ 86

7

0.6

0.13

217

0.9

0.26

289

+ 0.3

+ 0.13

+ 72

8

9.0

2.30

256

7.8 .

2.02

259

-1.2

-0.28

+ 3

 

9

2.5

0.56

2/24

1.1

0.19

173

-1.4

-0.37

-51

10

 

 

 

1.2

0.34

283

+ 1.2

+ 0.34

 

Разом

33.7

4.98

148

21.3

4.41

207

-12.4

-0.57

+ 59

 

ВІЛЬХА ЧОРНА. Тривалість

класу

віку :

10 років

 

1

82.1

2.00

24

69.7

2.37

34

-12.4

+ 0.37

+ 10

2

91.8

4.62

50

103.7

7.96

77

+ 11.9

+ 3.34

+27

3.

146.1

13.31

91

68.9

8.17

119

-77.2

-5.14

+28

4

132.4

22.57

170

151.4

25.02

165

+ 19.0

+2.45

-5

5

73.3

14.12

193

118.0

25.71

218

+11.59

+25

 

 

 

 

 

 

 

+ 44.7

 

 

6

47.2

10.39

220

78.4

16.35

209

+ 31.2

+ 5.96

-11

7

102.5

26.01

254

76.2

19.82

260

-26.3

-6.19

+ 6

8

55.4

15.21

275

148.8

4 0.84

274

+25.63

-1

 

 

 

 

 

 

 

+ 93.4

 

9

23.1

5.71

247

186.1

54.07

291

+48.36

+ 44

 

 

 

 

 

 

+163.0

 

10

6.1

1.73

284

25.2

8.10

321

+ 6.37

+37

 

 

 

 

 

 

 

+ 19.1

 

11.

1.3

0.35

269

6.0

1.53

255

+4.7 +1.18

-14

12

3.3

0.96

291

3.1

0.84

271

-0.2 -0.12

-20

Разом

764.6

116.98

153

1035.5

210.78

204

+93.80

+ 51

 

 

 

 

 

 

+270.9

 

 

ЛИПА

ШИРОКОЛИСТА.

Тривалість класу

віку 10 років

 

4

1.3

0.24

185

 

 

 

-1.3 -0.24

 

Разом

1.3

0.24

185

 

 

 

-1.3 -0.24

 

 

ЛИПА

ДРІБНОЛИСТА.

Тривалість класу

віку 10 років

 

1

6.7

0.64

96

 

 

 

-6.7 -0.64

 

2

.2.7.

0.10

37

6.9

0.60

87

+4.2 +0.50

+ 50

3

7.2

0.65

90

5.5

0.72

131.

-1.7 +0.07

+ 41

4

5.0

0.74

148

1.3

0.22

169

-3.7 -0.52

+21

5

0.5

0.10

200

4.6

0.91

198

+4.1 +0.81

-2

6

2.1

0.61

2 90

19.7

4.84

246

+ 4.23

-44

 

 

 

 

 

 

 

+ 17.6

 

7

7.2

1.76

244

10.5

3.01

287

+3.3 +1.25

+ 43

8

3.1

0.84

271

9.7

3.16

32 6.

+6.6 +2.32

+ 55

9

19.9

5.76

289

9.7

2.66

274

-3.10

-15

 

 

 

 

 

 

 

-10.2

 

10

1.6

0.43

269

23.5

6.58

280

+ 6.15

+ 11

 

 

 

 

 

 

 

+21.9

 

11

0.7

0.17

243

0.6

0.14

233

-0.1 -0.03

-10

12

 

 

 

2.5

0.80

320

+2.5 +0.80

 

Разом

56.7

11.80

208

94.5

23.64

250

+11.84

+ 42

 

+37.8

 

ТОПОЛЯ БІЛА. Тривалість класу віку 5 років

 

9

1.9

0.26

137

 

 

 

-1.9

-0.26

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

0.26

137

 

 

 

-1.9

-0.26

 

 

ТОПОЛЯ

КАНАДСЬКА.

Тривалість

класу

віку

5 років

 

7

0.4

0.05

125

 

 

 

-0.4

-0.05

 

8

6.5

1.56

240

 

 

 

-6.5

-1.56

 

9

13.9

3.10

223

2.8

0.69

246

 

-2.41

+23

 

 

 

 

 

 

 

-11.1

 

 

10

4.0

0.80

200

'11.4

3.24

284

+ 7.4

+2.44

+ 84

11

 

 

 

13.1

3.33

254

 

+3.33

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 13.1

 

 

12

 

 

 

3.5

0.63

180.

+ 3.5

+ 0.63

 

13

0.8

0.15

188

 

 

 

0.8 -

-0.15

 

14

 

 

 

 1.1

0.28

255

+ 1.1

+ 0.28

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.6

5.66

221

31.9

8.17

256

+ 6.3

+2.51

+ 35

 

ВЕРБА БІЛА

. Тривалість класу віку 5

і років

 

3

2.7

0.03

11

 

 

 

-2.7

-0.03

 

4

 

 

 

0.9

0.14

156

+ 0.9

+ 0.14

 

5

1.8

0.09

50

3.3

0.17

52

+ 1.5

+ 0.08

+2

б

 

 

 

3.4

0.31

91

+ 3.4

+ 0.31

 

7

 

 

 

5.7

1.03

181

+ 5.7

+ 1.03

 

8

1.8

0.10

56

 

 

 

-1.8

-0.10

 

9

 

 

 

.3.4

0.42

124

+ 3.4

+ 0.42

 

17

1.2

0.15

125

 

 

 

-1.2

-0.15

 

18

 

 

 

1.5

0.26

173

+ 1.5

+ 0.26

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5

0.37

49

18.2

2.33

128

 

+ 1.96

+ 79

 

 

 

 

 

 

 

+ 10.7

 

 

 

БАРХАТ

АМУРСЬКИЙ.

Тривалість

. класу

віку 10 років

 

4і

0.4

0.04 .

100

 

 

 

-0.4

-0.04

 

5

 

 

 

1.0

0.18

180

+ 1.0

+ 0.18

 

б

1.1

0.09

82

3.1

0.76

245

+2.0

+ 0.67

+ 163

7

 

 

 

1.0

0.12

120

+ 1.0

+ 0.12

 

8

 

 

 

0.6

0.14

233

+ 0.6

+ 0.14

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

0.13

87

5.7

1.20

211

+ 4.2

+ 1.07

+ 124

 

ЧЕРЕШНЯ.

Тривалість класу віку 10

років

 

 

7

 

 

 

0.8

0.17

213.

+ 0.8

+ 0.17

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8

0.17

213

+ 0.8

+ 0.17

 

 

ГОРІХ

ГРЕЦЬКИЙ. '

Гривалість

класу

віку

10 років

 

6

 

 

 

0.1

0.01

100

+ 0.1

+ 0.01

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

0.01

100

+ 0.1

+ 0.01

 

4

5

Разом

 

ГОРІХ МАНЬЧЖУРСЬКИЙ. 2.3      0.17      74

 

Тривалість класу віку 10 років

-2.3   -0.17

 

67 +2.7

 

+ 0.18

 

2.7

 

0.18

 

-7

 

2.3     0.17      74     2.7     0.18      67 +0.4    +0.01

ГОРІХ СІРИЙ. Тривалість класу віку 10 років

 

5

0.4

0.06

150

1.3

0.15

115. +0.9

+ 0.09

-35

6

 

 

 

0.6

0.14

233 +0.6

+ 0.14

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4

0.06

150

1.9

0.29

153 +1.5

+ 0.23

+ 3

 

ГОРІХ ЧОРНИЙ

:. Тривалість

класу

віку 10 років

 

2

 

 

 

8.3

0.59

71 +8.3

+ 0.59

 

4

1.1

0.08

73

 

 

-1.1

-0.08

 

5

2.0

0.21

105

0.9

0.15

167 -1.1

-0.06

+ 62

6

 

 

 

3.2

0.90

281 +3.2

+ 0.90

 

8

 

 

 

0.5

0.10

200 +0.5

+ 0.10

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

0.29

94

12.9

1.74

135 +9.8

+ 1.45

+ 41

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4365.64

228

5767.70

256

+1402.06

 

19174.4               22567.4              +3393.0          +28

 

Лісові ділянки в практичній діяльності використовуються в основному ефективно. Не дивлячись на загальне збільшення питомої ваги невкритих лісовою рослинністю ділянок з 3,3% до 4,1%. Основні складові - галявини (0,4%) і зруби (0,6%) не збільшили своєї питомої участі в складі лісових земель.

Середні таксаційні показники покращились: клас бонітету з 1,2 до 1 А,9, середня повнота з 0,71 до 0,72, середня зміна запасу на 1 га з 3,7 м3/га до 3,9 м3/га.

Низькобонітетні насадження (5 клас бонітету) займають площу всього 17,2 га (0,1%) вкритих лісом земель.

Насадження з повнотою 0,3-0,4 - 75,8 га 0,3%; вкритих лісом земель. їх наявність пояснюється дією несприятливих природно-кліматичних факторів, впливом дії шкідників і хвороб

В результаті змін, що стались за ревізійний період, площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшилась на 3393,0 га або 17,7%, загальний запас зріс на 1401,8 тис.м3, або 32%.

Площа і запас стиглих деревостанів у порівнянні з даними минулого лісовпорядкування збільшились відповідно на 831,0 га і 720,0 тис.м3, або 33% і 40,2%. Основними причинами зміни площі і запасу стиглих насаджень є зміни в загальній площі підприємства, природний ріст і розвиток насаджень.

Направленість і результативність ходу природного поновлення як на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках, так і під наметом лісу в регіоні вивчені достатньо.

Висновки наукових досліджень і виробничого досвіду з природного поновлення лісу такі: природне поновлення дуба під наметом лісу в стиглих деревостанах і на зрубах ревізійного періоду проходить незадовільно. Отже, в умовах лісгоспу лісовідновлення повинно виконувались шляхом створення Лісових культур. Природне поновлення необхідно проектувати, в основному, в сирих і мокрих типах лісу, а також в ділянках де хід природного поновлення задовільний.

В рекреаційно-оздоровчих лісах (ліси населених пунктів, лісопаркова частина лісів зелених зон) проведена ландшафтна таксація.

3.4. Лісовідновні заходи. Застосування інтродуцентів

Середня щорічна площа фонду лісовідновлення 100 га. Представлена зрубами минулого і частково поточного років.

Головний спосіб лісовідновлення є створення лісових культур посадкою і посівом

лісу.

 

Таблиця 6

Обсяги основних робіт з лісовідновлення за 2017 рік в порівнянні з

 

середньорічними за останні 5 років (2013 - 2017 роки).

 

п/п

Вид робіт

Обсяги робіт

2017 рік

Середньорічні

план

факт

план

факт

1

Підготовка ґрунту під лісові культури, га

108

113

100

105

 

Створення лісових культур: посадкою, га

67

84

65

83

посівом, га

33

36

ЗО

35

Разом створено лісових культур, га

100

120

100

по

 

Доповнення лісових культур та ввід, га

20

20

15

15

 

Догляд за лісовими культурами, га

2234

2234

2000

2000

 

Заготівля лісового насіння, кг

18512

18512

18000

1800

 

в т.ч. дуб

8270

8270

6000

6500

 

Вирощування садивного матеріалу, га

2,4

2,5

2

2

Прямі витрати на лісокультурні роботи в 2017 р. році склали 1350,9 т. грн

Витрати на створення 1 га лісових культур становлять 2725 грн.

Дані таблиці 6 свідчать про те, що цілі по виконанню обсягів лісовідновлення досягнуті. Планові завдання по всіх показниках виконані. Проглядається динаміка зменшення деяких видів лісокультурних заходів за рахунок впровадження інтенсивних технологій, покращення якісних показників насіння та посадкового матеріалу.

В лісові культури впроваджуються породи інтродуценти такі як модрина європейська, дуб червоний.

Використання інтродуцентів, створених в минулому, по результатах спостережень і таксаційної характеристики деревостанів, в основному, не приводить до негативних лісівничо-екологічних наслідків.

 

3.5. Охорона і захист лісу

Ступінь пожежної небезпеки території підприємства за «Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки ділянок лісового фонду», розробленою інститутом «Укрдерждіпроліс».

Територія характеризується відносно не високим (3,04) класом пожежної небезпеки, що зумовлено переважаючою питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок насаджень листяних порід, а також порівняно помірне відвідуванням лісу населенням.

Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними, віднесена до наземної зони охорони лісів.

 

Таблиця 7

Обсяги заходів по охороні і захисту лісу від пожеж

 

Назва робіт

од.

2017 рік

Середньорічні (2013- 2017)

 

вим.

План

Факт

План

Факт

Влаштування

мінералізованих

смуг

км

42

49

41

61

Догляд за

мінералізованими

смугами

км

197

297

197

274

Всього використано в 2017 році коштів на охорону лісу від пожеж 249 тис.грн.

 

Згідно плану про підготовку до пожежо-небезпечного періоду шлагбаумами та
канавами перекрито 78 заїздів в ліс. Встановлено 52 одиниці наглядної агітації ( знаки,
аншлаги і плакати) . Проведено 45 лекцій і бесіди, 11 виступа у ЗМІ на пожежну тематику
(опубліковано 4 статі). Силами лісової охорони проводились рейди по виявленню
порушників правил пожежної безпеки в лісах. Проведено 67 рейдів, в результаті яких
виявлено 12 порушників.

Щорічно складаються і затверджуються Мобілізаційний план по ДП «Вінницький
лісгосп».

Погоджена та затверджена інструкція про взаємодію з підрозділами МНС під час
гасіння лісових пожеж.

В кожному лісництві є пункт зберігання пожежного інвентарю.

Для виявлення і гасіння пожеж постійно задіяно 80 чоловіки державної лісової
охорони. Для цих цілей використовуються: мотопомпи - 11 шт, тракторні причіпні ємкості -
9 шт, плуги ПКЛ-70 - 1 шт, культиватори КЛБ 1,7-6 шт, лісопожежних модулів- 11 шт.,
колісних тракторів-9 шт. та ряд інших приладів, обладнання та інструментів.

Чергування в конторі держлісгоспу організовано цілодобово, і в конторах
лісництв здійснюється на протязі світлового дня.

За останні 5 років по підприємстві лісових пожеж не виявлено.

Завдяки проведенню профілактичних заходів по збереженню лісів від пожеж, кількість порушників за останні роки значно скоротилась.

Протягом 2017 року були виявлені рубки, які згідно статті 65 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» відносяться до незаконної порубки ліс - 19 випадків, обсяг рубки - 2,7 куб.м. завдано збитків підприємству на суму 11,5 тис. грн.

 

Таблиця 8

Заходи профілактики і боротьби зі шкідниками та хворобами лісу.

 

Назва робіт

Одиниця

виміру

2017 рік

Середньорічні дані (2013-2017)

план

факт

план

факт

Лісопатологічне

обстеження

га

7400

7400

7400

7400

Біологічні міри Боротьби зі шкідниками лісу

га

1070

1070

1070

1070

 

Обсяги заходів профілактики і боротьби зі шкідниками та хворобами лісу на протязі останніх років залишаються стабільними. Планові завдання виконуються.

Хімічні заходи боротьби зі шкідниками лісу не використовуються.

Лісовою охороною підприємства в 2017 році було організовано виготовлення і розвішування штучних гніздівель для птахів, в кількості 2600 шт. У виготовленні і розвішуванні приймали участь: лісова охорона лісгоспу, школярі та активісти громадськості.

 1. Відомості про мисливські господарства та біотехнічні заходи

Мисливські угіддя ДП «Вінницький лісгосп» станом на 31.12.2017 року розташовані на території Тиврівського, Вінницького, Калинівського, Немирівського районів Вінницької області. Загальна площа мисливських угідь складає 11105,0га. Середня фактична чисельність мисливських тварин на 1 тис.га загальної площі в порівнянні з оптимальною становить:

 • кабан 5,5 при оптимальній 5,7
 • козуля 26,3 при оптимальній 21

На території лісгоспу із мисливських тварин, які занесені до Червоної книги України немає. Збільшенню поголів’я мисливських тварин сприяють проведені біотехнічні заходи та створені споруди. На біотехнічні заходи використано 30 тис. грн.

На території Шендерівського та Вороновицького лісництв знаходиться вольєр для напів вільного утримання мисливських тварин загальною площею 163 га в якому знаходяться:

Олень плямистий в кількості 10 штук.

 1. Динаміка популяцій видів рослин і тварин

Загальний моніторинг динаміки популяцій видів рослин та тварин проводиться спеціалістами лісгоспу і консультантами в межах виділених ключових біотопів та спостереження за ними, а також візуального спостереження лісової охорони з опитуванням місцевого населення. Динаміка популяцій мисливських тварин наведена в попередньому розділі.

Згідно загального моніторингу динаміка популяцій видів рослин і тварин на даному етапі наближена до природної.

Більш детальний моніторинг динаміки популяцій видів рослин проводиться в лісах високої природоохоронної цінності та на ділянках моніторингу 1 рівня. Моніторинг проводиться згідно Методичних рекомендацій з проведення польових робіт на ділянках моніторингу лісів 1 рівня, спеціалістами лісгоспу згідно наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 30.03.2011р. №60. Рекомендації узгоджені з методикою міжнародної спільної програми моніторингу впливу забруднення повітря на ліси європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй.

 1. Динаміка чисельності видів, взятих під охорону

На території лісгоспу виявлені види фауни і флори, які охороняються, а саме:

 • представники фауни; лось європейський, борсук європейський, куниця лісова;
 • представники флори: підсніжнік звичайний, лілія лісова, цибуля медвежа (черемша).

 

/

 

Місця знаходження ділянок, що охороняються, нанесені на карті -схемі лісів високої природоохоронної цінності. На даних ділянках рубки головного користування не проводяться, або проводяться з виділенням ключових біотопів.

 1. Площі лісів високої природоохоронної цінності що охороняються

На території ДП «Вінницький лісгосп » виділені і охороняються ліси високої природо-охоронної цінності (ЛВПЦ), або їх ще називають особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ).

 

Таблиця 9

 

Площі лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ або ОЦЗЛ)

 

Типи лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ)

Площа,

га

Режим лісокористування

2017 р

 

ЛВПЦ 1. Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманітгя важливі на глобальному, національному або регіональному рівні.

1186

Обмежений режим лісокористування

ЛВПЦ 1.1. Особливо охоронні природні території

1186

РГК заборонено

ЛВПЦ 1.2. Місця концентрації рідкісних та зникаючих видів

-

РГК заборонено

ЛВПЦ 1.3. Місця концентрації енднмічних видів

-

Не виявлено

ЛВПЦ 2. Великі лісові ландшафти, значущі на світовому, регіональному та національному рівнях

-

Не виявлено

ЛВПЦ 3. Лісові території, які включають рідкісні або знаходяться під загрозою зникнення екосистеми.

-

Не виявлено

ЛВПЦ 4. Лісові території, що виконують особливі захисні функції

1553,7

Особливий режим користування

ЛВПЦ 4.1. Ліси, що мають особливе водоохоронне значення

1368,9

Особливий режим користування

ЛВПЦ 4.2. Ліси, що мають особливе протиерозійне значення

184,8

РГК заборонено

ЛВПЦ 4.3. Ліси, що мають особливе протипожежне значення

-

Не виявлено

ЛВПЦ 5. Лісові території, необхідні для забезпечення існування місцевого населення

1316,6

Особливий режим користування

ЛВПЦ 6. Лісові території, необхідні для збереження самобутніх культурних традицій місцевого населення

 

РГК заборонено

Разом

4056,3

 

Загальна площа ЛВПЦ станом на 01.01.2018 року по відношенню до минулих років

 

не змінилась, але при проведенні моніторингів у 2018 році будуть уточнені типи ЛВПЦ і складені відомості репрезентативних ділянок лісових екосистем та ділянок соціально значимих для місцевих громад.

Ліси ЛВПЦ становлять 17,8% від вкритої лісовою рослинністю земель .

Окрім ЛВПЦ, підприємство в процесі планування, відводу та таксації лісосік виділяє наступні ключові біотопи (ділянки з наявністю об’єктів, які мають природоохоронне значення) і ключові об’єкти (окремі дерева і групи дерев, які представляють цінність для збереження біорізноманітгя):

 

Ключові біотопи:

-Великі валуни

-Околиці водойм, боліт і болота з рідким лісом; інші відкриті та напіввідкриті ділянки (прогалини, суходільні луки)

-Ділянки лісу вздовж постійних водотбків, джерел, місця витоку ґрунтових вод. Ключові елементи біорізноманітгя:

1. Мертва деревина:

Мертва деревина:

Вітростійкі дерева;

Стійкий сухостій;

Високі пеньки природного походження.

Повалені дерева (виворотні);

Дерева, діаметр або вік яких значно більше середнього для даної породи в даному деревостані (старовікові)

Дерева з великою кроною

Плодові дерева, які зустрічаються в даному насадженні.

Червонокнижні дерева Дерева-насінники Дерева біля мурашиків

 1. Інформація по соціальних наслідках господарської діяльності і впливу на

довкілля

Район розташування лісгоспу відноситься до числа сільськогосподарських районів області. Основним напрямками сільськогосподарського виробництва є вирощування зернових, соняшнику, цукрових буряків. Крім цього добре розвинуте тваринництво, в основному в приватному секторі.

Район розташування лісгоспу характеризується добре розвинутою мережею шляхів транспорту.

Лісове господарство в економіці району розташування займає достатньо важливе місце. Основні напрями його розвитку це підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісових насаджень, покращення природоохоронних функцій лісів, збереження їх біорізноманітгя, підвищення стійкості екосистем до впливу негативних факторів середовища, розширення застосування методів раціонального використання лісових ресурсів.

Станом на 01.01.2018 року загальна чисельність працівників на підприємстві становить 152 , із них 133 чоловіків і 19 жінки. Мають професійно-технічну освіту ЗО %, середню технічну 25 %, вищу освіту 45 % працівників.

По відношенню до середньорічної за останні 5 років чисельність працюючих збільшилась на 10 чоловік.

В якості соціального пакета ДП «Вінницький лісгосп» надає своїм працівникам матеріальну допомогу; застосовує системи преміювання; частково компенсує санаторно- курортне лікування працівників, купує новорічні подарунки для дітей працівників, подарунки жінкам до березневих свят тощо. Періодично за рахунок підприємства працівники проходять медичний огляд.

Таблиця 11

Соціальні характеристики працівників підприємства по статі, віку, освіті та рух

кадрів

 

Характеристика працівників

Станом на 01.01.2018 року

Стать

 

Жінки

19

Чоловіки

133

Разом:

152

Вік

 

до 35 років

39

36-55 років

90

55-65 років

22

66 і більше

1

Освіта

 

Загальна середня

-

Професійно-технічна

46

Середня технічна

39

Вища

67

В 2017 році звільнилось 12 осіб та прийнято 15, що свідчить про стабільність роботи підприємства, нормальні умови роботи і достойну оплату праці. Підприємство у своїй діяльності керується такими соціальними принципами:

 • лісове господарство має працювати як в інтересах працівників підприємства, так і місцевого населення;
 • лісове господарство має забезпечувати соціальні гарантії і вимоги як на даний час, так і в майбутньому.

За 2017 рік підприємство сплатило податків до бюджетів всіх рівнів та зборів до державних цільових фондів 36551 тис. грн., в тому числі до місцевих бюджетів 7389 тис. грн.

Підприємство забезпечує паливними дровами жителів населених пунктів і школи , де відсутня магістральна мережа газопостачання.

Екологічні і соціальні наслідки проведених в 2017 році лісогосподарських заходів оцінюються, як несуттєві. Тобто негативний вплив на довкілля незначний, про що свідчать матеріали натурного обстеження (Акти ОВНС, акти огляду місць заготівлі деревини, матеріали інвентаризації лісових культур).

В 2017 році знеособлена вартість заготівлі 1 м3 деревини становить 1333 грн.

Рубки формування і оздоровлення лісів, за винятком прохідних і санітарних рубок, збиткові.

 

Таблиця 12

Обсяги загальних витрат підприємства на ведення лісового господарства

 

Показники

Роки(га)

Обсяг витрат, тис. грн., в т.ч. в середньому:

Всього

на 1 тис. га лісових земель

1

2

3

5

1. Загальні витрати:

2017(24781)

54012,2

2180

Середньорічні (2013-2017) 24686

20160,1

817

4. Моніторинг лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ)

 

Загальна площа лісів ЛВПЦ станом на 01.01.2018 р. 4056,3 га.

Таблиця 13

Обсяги вибірково-санітарних рубок в лісах ЛВПЦ за 2017 рік

 

Тип ЛВПЦ

Назва заходу

Назва лісництва, Квартал/виділ

Площа,

га

1

2

3

4

ЛВПЦ 5. Лісові території, необхідні для забезпечення існування місцевого населення

Санітарна

рубка

вибіркова

(СРВ)

Вінницьке л-во

54,0

Всього по ЛВПЦ 5

 

 

54,0

Всього по ЛВПЦ

 

 

54,0

Головний лісничий

ДП «Вінницький лісгосп»                                   Ільченко Є.В.

 

 

 

Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /kvm/www/lisgosp/data/www/vinlisgosp.com.ua/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in /kvm/www/lisgosp/data/www/vinlisgosp.com.ua/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module:194 Stack trace: #0 /kvm/www/lisgosp/data/www/vinlisgosp.com.ua/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module(28): xmlsitemap_node_create_link(false) #1 /kvm/www/lisgosp/data/www/vinlisgosp.com.ua/includes/module.inc(926): xmlsitemap_node_cron() #2 /kvm/www/lisgosp/data/www/vinlisgosp.com.ua/includes/common.inc(5420): module_invoke('xmlsitemap_node', 'cron') #3 /kvm/www/lisgosp/data/www/vinlisgosp.com.ua/modules/system/system.module(3560): drupal_cron_run() #4 /kvm/www/lisgosp/data/www/vinlisgosp.com.ua/includes/common.inc(2784): system_run_automated_cron() #5 /kvm/www/lisgosp/data/www/vinlisgosp.com.ua/includes/com in /kvm/www/lisgosp/data/www/vinlisgosp.com.ua/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 194

Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /kvm/www/lisgosp/data/www/vinlisgosp.com.ua/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in /kvm/www/lisgosp/data/www/vinlisgosp.com.ua/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module:194 Stack trace: #0 /kvm/www/lisgosp/data/www/vinlisgosp.com.ua/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module(28): xmlsitemap_node_create_link(false) #1 /kvm/www/lisgosp/data/www/vinlisgosp.com.ua/includes/module.inc(926): xmlsitemap_node_cron() #2 /kvm/www/lisgosp/data/www/vinlisgosp.com.ua/includes/common.inc(5420): module_invoke('xmlsitemap_node', 'cron') #3 /kvm/www/lisgosp/data/www/vinlisgosp.com.ua/modules/system/system.module(3560): drupal_cron_run() #4 /kvm/www/lisgosp/data/www/vinlisgosp.com.ua/includes/common.inc(2784): system_run_automated_cron() #5 /kvm/www/lisgosp/data/www/vinlisgosp.com.ua/includes/com in /kvm/www/lisgosp/data/www/vinlisgosp.com.ua/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 194