30 Січня 2016

Учнівське  лісництво  -  це  структурний підрозділ закладу освіти, який забезпечує потребу школярів, учнівської молоді в здобутті знань. умінь і навичок у галузі лісівництва, сприяє вихованню свідомого ставлення до праці, до охорони природи, використання та відтворення лісових ресурсів та вибору майбутньої професії. 

Учнівське лісництво створюється на базі середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів різних типів, позашкільних навчальновиховних закладів, відповідно до Положення про середній загальноосвітній навчальновиховний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.93 р. N 660  ( 660-93-п ), Положення про позашкільний навчальновиховний заклад, атверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.94 р. N 45 ( 45-94-п ) та керується в своїй діяльності основними положеннями Закону України  "Про  освіту"  ( 1060-12 ), Лісового кодексу України ( 3852) і створюється за спільним рішенням засновників, якими можуть бути: держлісгосп, міжгосподарський лісгосп, лісопаркове господарство, колективне сільськогосподарське підприємство, а також адміністрації шкіл, гімназій, ліцеїв, позашкільних навчально-виховних закладів ради дитячих та юнацьких організацій. Учнівське лісництво організовується в екологічно-чистих зонах лісів України.12)  

Для участі у діяльності учнівського лісництва залучаються учні VII-XI класів. Членами учнівського лісництва можуть бути учні, педагоги, науковці, спеціалісти лісового господарства тощо. Учнівське лісництво організовує свою роботу протягом року в позаурочний час.

Навчання учнів здійснюється за програмами і навчальними планами, в яких передбачено теоретичні теми, практичні завдання та дослідницька робота для учнів вікових категорій II-VIII, IX-XI класів.

Експериментальна і дослідницька робота учнів - членів учнівського лісництва, проводиться відповідно до угод з науковими установами, вищими навчальними закладами за програмами або планами, затвердженими організаціями-засновниками.

Учнівське лісництво працює на спеціально закріпленій за ним території, відповідно до договору між засновниками (дирекцією лісогосподарського підприємства з навчальним закладом).

Площа учнівського лісництва поділяється на лісогосподарські ділянки (обходи).

Виховна робота і організація змістовного дозвілля учнів в учнівському лісництві здійснюється навчально-виховним закладом  та виробничим підрозділом, які є засновниками і планують відповідні заходи як на навчальний рік, так і на канікулярний період.